Steinway Model M

Steinway Model M

Satin Ebony, PianoDisc Player System, Mfg 2000

$39,000